NFU-PROFILEN

När ni som församling har genomfört en NFU-undersökning får ni en så kallad ”NFU-profil” som presenteras av handledaren och ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. NFU-profilen hjälper er att identifiera församlingen starka och svaga områden – på så sätt får ni hjälp att se vad som behöver göras och vad som är viktigast just nu att satsa på. 
NFU-profilen består av fyra delar: Summeringsguiden, Berättelseguiden, Statusguiden samt en Strategiguide. 
De tre första ”guiderna” identifierar församlingens ”minimifaktorer” (Du kan läsa mer om detta under ”NFU-principerna”).

NYCKELORD: Igenkänning

MÅL: Att ge en första bild

Summeringsguiden introducerar den Treeniga färgkompassen och de 8 Kvalitativa Särdragen.

NYCKELORD: Lyssnande och tolkande samtal

MÅL: Att få en gemensam förståelse

Berättelseguiden betonar och lyfter fram den personliga upplevelsen av församlingen samt introducerar NFU’s 24 teman.

NYCKELORD: Analys och fördjupning

MÅL: Dra slutsater, vad vet vi?

Statusguiden ger en detaljerad och fördjupad bild av NFU-resultatet och församlingens nuvarande hälsa.

Den här avslutande guiden ska hjälpa er som församling att samla ihop intrycken från de tidigare guiderna och bearbeta dem tillsammans. Nu handlar det om att omsätta erfarenheterna från er NFU-undersökning till handlingsplaner och utvecklingssteg för församlingen, att vidta åtgärder på kortare och längre sikt för att främja församlingens kvalitativa och kvantitativa växt.