FÖRSTÅ 

Det är viktigt att inte hoppa direkt till planeringsstadiet. Det finns en fara att gå för fort in lösningar. Man blir exalterad över resultatet och går direkt vidare. Det är viktigt att verkligen förstå. Risken finns att man annars börjar jobba med fel saker. Här samlar man ihop information både från uppfatta stadiet och teststadiet, låter det processas, jämför informationen och utvärdera den.

Denna del av processen kan sträcka sig över flera månader och inkluderar ofta ett par träffar med handledaren.

1. TOLKA NFU-PROFILEN

NFU-profilen består av fyra guider: Summeringsguiden, Berättelseguiden, Statusguiden samt Strategiguiden. Under detta skede arbetar ni framförallt med de tre första guiderna. Vår rekomendation är att dela upp presentationen av församlingsprofilen till åtminstone två träffar, till exempel en första träffa med handledaren där Summerings- och Berättselguiderna presenteras och ett andra tillfälle där Statusguiden presenteras.

NFU-profilen innehåller mycket material och det är inte möjligt att gå igenom hela resultatet på ett tillfredställande sätt under en samling! Samtala med handledaren om ett bra upplägg som passar er församling bäst.

Börja med att presentera material för församlingens ledarskap och NFU-teamet. Det går även utmärkt att sedan presentera delar av profilen till församlingen. Informera också de som deltagit i enkäten, alla kanske inte är med vid den generella presentationen. Lyssna på reaktioner och gå inte för fort in på handlingsplaner. Fundera istället på vad som ligger bakom resultatet. 

2. NFU-TEAMET

Nu när ni vet er minimifaktorer kan det vara så att ni vill utveckla NFU-teamet med någon person som är ansvarig för det område som är er minimifaktor (om det inte redan finns i teamet).

4. GÖR EN TIDSLINJE 

Gör en övergripande tidsplan. När är ni klara med analysen och kan påbörja handlingsplanen? Gör detta för att veta var ni är på väg. Cykel 1 är inte klar förrän ni har gjort en ny profil. När den andra är gjord är redan nästa cykel påbörjad osv. Första cykeln tar ca två år, den andra ca 18 mån, sedan kanske 12 mån. Många avvaktar för länge, låt det bli en del av den årliga utvärderingen. Planera från början att göra flera profiler. Stå till svars inför handledaren med den övergripande planen. 

5. FOKUSGRUPPER 

Syftet med en fokusgrupp är att förstå orsakerna till minimifaktorerna. Samla en grupp på upp till 30 pers som bara träffas en gång. Intervjua dem om vad de tror är orsakerna till minimifaktorna. En grupp skulle kunna vara de som fyllt i enkäten. En annan kan vara hemgruppsledarna om smågrupper är minimifaktorerna osv. Det är nu profilen får liv. Människor tycker om när man frågar om deras åsikt – det skapar ett gott förändringsklimat. Prata med människor gör dem delaktiga! Det är mycket viktigt att kombinera analysen med detta. 

6. LÄS PÅ OM MINIMIFAKTORERNA 

Fundera på vad ni redan tidigare har gjort på det område som är era minimifaktorer, vad har fungerat och vad har inte fungerat? Samla intryck och erfarenheter från andra, det kanske finns någon annan församling som varit i en liknande situation? Läs böcker, artiklar osv. som berör er minimifaktor. Glöm inte bort att ”Handbok i naturlig församlingsutveckling” är ett bra hjälpmedel, den finns att beställa i vår materialbank på hemsidan. 

7. BÖRJA ATT ARBETA MED NFUs HANDLINGSPLANER

Tänk på att förändring börjar i det lilla och att en förändrad församling till stor del beror på förändrade liv!

Syftet med NFUs handlingsplaner är börja arbeta med församlingens minimifaktorer på ett individuellt plan. Varje Handlingsplan fokuserar på en specifik del av era minimifaktorer – exempelvis Tro, Funktionella strukturer, Ansvarstagande, Vardagstro, osv – och innehåller praktiska och konkreta steg och utmaningar som ni kan arbeta med i er vardag.

8. KOMMUNICERA BÖN- OCH TACKSÄGELSEÄMNEN TILL FÖREBEDJARNA

Låt förebedjarna vara aktiva hela tiden och se till att de får den information de behöver. 


> Gå vidare till stadiet PLANERA