AV-SIG-SJÄLV VÄXT

Att arbeta med NFU, innebär att identifiera och ta bort de hinder som gör att församlingen inte växer av sig själv. Vi kan hitta denna växtprincip i Bibeln i bland annat Markusevangeliet 4:26-29:

 ”Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går och säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne.”

 

Ibland fungerar våra församlingar som bilden visar. Vi skjuter på en vagn med fyrkantiga hjul och försöker i egen kraft att göra det som Gud vill göra. NFU vill hjälpa församlingen att upptäcka de runda hjulen som vi redan har och sätta dem på rätt plats. Det är att förstå vad ”av sig själv-växt” handlar om. Målet är inte att göra fler saker utan att göra saker på ett annorlunda sätt.

Den stora poängen är hela tiden att gynna ”av sig själv-växten”!

Till hjälp för detta finns NFU-profilen som består av tre ”guider” – dessa guider förser er med processverktyg och hjälper er att identifiera församlingens minimifaktorer. Du kan läsa mer om detta under fliken ”NFU-principerna” i Snabbskolan.