FÖRVERKLIGA 

I detta stadium går ni från att bara se till ert ansvar för församlingsutvecklingen till att få en förväntan på det Gud kan göra utöver och utanför er plan. Så när ni sätter era planer i verket be då Gud att handla på ett sådant sätt som går utanför alla planer ni har gjort upp. 

Att förverkliga handlar om att utveckla förmågan att förverkliga vad ni vet genom planen samtidigt som ni lär er att se den förändring som sker och klarar av att omforma planen vid behov. 

1. KOMMUNICERA DET NI VILL UPPNÅ 

Se till att församlingen som helhet vet vilken plan ni har gjort och vilka förändringar som ska prioriteras. 

2. KOPPLA HELA TIDEN TILL VÄXTKRAFTERNA

Det viktigt att planerna kopplas till växtkrafterna så att det blir en hållbar utveckling i längden. 

3. HÅLL ARBETET MED HANDLINGSPLANERNA LEVANDE

Handlingsplanerna är en kraftfull resurs i utvecklingsarbetet och behöver kontinuerligt synliggöras i församlingens liv och verksamheter. Ni kan arbeta med detta material på alla områden i församlingen, allt från församlingshelger, i mötet med styrelse och församlingsledning, i smågrupper och i mötet en och en i vardagen.

4. FIRA NÄR NI SER FRAMSTEG 

Glöm inte bort att fira framgångarna och tacka Gud för det han gör. Var noga med att berätta om framstegen. 

5. UPPMUNTRA DE SOM ÄR INVOLVERADE 

Uppmuntra de församlingsmedlemmar och ledare av olika slag som är involverade i de förändringar som ni jobbar med. 

6. KORRIGERA PLANEN OM DET BEHÖVS

Var inte rädd för att ändra planen om det visar sig att den inte fungerar eller att omständigheter eller förutsättningarna har ändrat sig. 

> Gå vidare till stadiet UPPLEV