Att arbeta med NFU är en långsiktig, ständigt pågående process. En del församlingar stannar av i denna process och NFUs livscykel som presenteras här ger tydlighet och visar på vikten av uthållighet med hela NFU-processen. 

NFUs livscykel baseras på sex stadier som återspeglar centrala bibliska uppmaningar: Testa, Förstå, Planera, Förverkliga, Upplev och Uppfatta.

Om du liknar cykeln vid ett hjul, kan du säkert föreställa dig varför församlingslivet ibland känns ”stötigt” eller till och med stannar upp när vi själva eller andra inte är tillräckligt utvecklade på vissa stadier. Till exempel kan dina ledare kanske ”uppfatta” någonting nytt som Gud vill göra genom er församling, men ha mycket svårt att planera för det första steget i detta. Eller så kanske ni är en mycket motiverad församling, som är beredda att ”förverkliga” vad som helst för att få se Guds rike på jorden, men på grund av er oförmåga eller ovilja att ”testa” era handlingar och bara behålla det som är gott, går ni miste om liv i överflöd. Det behövs balans mellan alla sex stadierna. Inte en balans där allt är lika medelmåttigt, utan en radikal balans där varje stadium tillämpas fullt ut i församlingen, i det sammanhang som skapas vid NFU-undersökningen. Efter ett tag kommer den här livsrytmen att kännas lika naturlig för församlingen som det känns att cykla när man väl har lärt sig det.