”Ett balanserat liv, med bibliska mått mätt, är någonting radikalt.” 

Den treeniga kompassen är ett verktyg oss att uppleva Gud i all sin fullhet och att relatera treenighets-läran till livet. Kompassen hjälper dig att  få balans i livet och att upptäcka de sidor av Guds natur som du ännu inte har upplevt.  Den hjälper oss också att förstå varför andra kristna tänker och fungerar på ett annat sätt än du gör. Detta gör också att de steg som du behöver ta i din gudsrelation kanske inte är samma som någon annan i din församling behöver ta. Kompassen handlar om att komma närmare Gud och hitta balans. Detta frigör också av-sig-själv-växten i ditt liv och vidare i församlingen.

När vi talar om församlingsutveckling så måste centrum alltid vara den kristna tron. Den tron handlar om Gud som har uppenbarat sig själv på tre olika sätt; Hans uppenbarelse som Skaparen (grönt område), hans uppenbarelse i Jesus Kristus (rött område) och hans uppenbarelse i den helige Ande (blått område).

Precis som när ljuset passerar genom en prisma och sprids ut i de olika färgerna i spektrumet, kan vi reflektera ljuset från Gud om på olika sätt. Vissa människor kan reflektera grönt ljus, andra rött, åter andra blått – men ändå speglar vi samma Gud. Så länge vi begränsar synen på Gud till en eller två av de tre färgerna så blir den inte hel. Om vi har en begränsad förståelse av Gud, så är risken att vi bara reflekterar en begränsad bild av Guds natur. Det är en ständig ut- maning för oss att hela tiden bredda våra erfarenheter av den eller de färger som vi ännu inte återspeglar. Den röda sidan har fokus på evangelisation och lärjungaskap. Den gröna på tolerans och social rättvisa och den blå på känslomässigt helande och andlig kraft.

Balans mellan de tre färgerna är nyckeln till både församlingsutveckling och personlig mognad. Läs gärna mer om trefärgstänkandet i boken ”Sätt färg på livet med Naturlig församlingsutveckling.” Där finns också ett test där du kan utvärdera både dig själv och din församling utifrån de tre färgerna.

NFU-profilen visar på hur väl balanserad församlingen är och vad som kommer mest naturligt för församlingen.