KONTAKTA SAMFUNDSANSVARIGE

Först och främst, ta kontakt med NFU-ansvarig i ditt samfund eller till den nationella NFU-samordnaren i Sverige.

Aktuella kontaktuppgifter hittar du på vår webbsida forsamlingsutveckling.se. Där får ni hjälp att hitta en lämplig handledare, samtidigt får vi möjlighet att vägleda er in i de första stegen på ett bra sätt samt svara på eventuella frågor ni har.

FÖRANKRA

En viktig förberedelse är att förankra NFU i församlingsledningen och i församlingen. Detta är viktigt både för att själva genomförandet ska gå smidigt men också för att resultatet ska bli till maximal nytta. Detta förankringsarbete kan göras på många olika sätt. Till exempel genom att predika och undervisa om de åtta särdragen och principer i NFU. Informera om NFU på församlings- kvällar, församlingshelger, vid kyrkkaffet et osv. Det finns presentationsmaterial att beställa på hemsidan. Sprid gärna också foldrar och böcker om NFU i församlingen.

GENOMFÖRA ENKÄTUNDERSÖKNINGEN

Sedan är det dags för 35, slumpvis utvalda, aktiva från församlingen att fylla i frågeformuläret. Enkäten distribueras av NFU-handledaren via e-post till alla deltagare. I e-postmeddelandet finns en länk till undersökningen. Där  finns även detaljerade instruktioner för hur enkätundersökningen genomförs på ett korrekt sätt. Om någon saknar e-post kan man även fylla i enkäten i pappersform. Det är mycket viktigt att följa kriterierna för vilka som ska fylla i enkäten.

Formuläret tar ca 30-60 minuter att fylla i och det är en fördel om personerna är insatta i vad de är med om. Det bästa är om dessa personer har läst informationen som du läser just nu (dvs ”Snabbskola i NFU”) och/eller tagit del av undervisning om NFU i församlingen. Uppgifterna är anonyma. När alla formulär är väl ifyllda så ansvarar NFU-handledaren för att enkäterna databehandlas. Efter 1-3 veckor är resultatet klart och handledaren besöker församlingen för att presentera profilresultatet. Oftast väljer man att presentera för pastorer och församlingsledare först, för att sedan ge hela församlingen möjlighet att ta del av resultatet.

HANDLINGSPLAN

I samråd med församlingsledningen/församlingens NFU-grupp skapas en handlingsplan för hur församlingsprofilen ska kunna förbättras under de närmaste 6-12 månaderna.

KONTINUERLIGT UTVECKLINGSARBETE


Församlingens NFU-grupp(alt. Församlings- ledning) arbetar sedan enligt handlingsplanen. 2-4 gånger per år bör man ha kontakt med sin handledare för att få stöd och hjälp.

NÄSTA PROFIL

Efter 12 till 18 månader är det dags att göra en ny församlingsprofil för att kontrollera vilka framsteg som görs. Efter ytterligare ca.18 månader görs profil nr 3 osv. NFU är med andra ord ett kontinuerligt utvecklingsverk- tyg som under lång tid hjälper församlingen att identifiera sina starka sidor.