UPPFATTA 

I denna fas ska ni INTE utvärdera era uppfattningar. Ni ska inte fråga er hur biblisk, hälsosam, innovativ eller effektiv er församling är. Genom att reducera fokus endast till att observera dina upplevelser så öppnar du dig själv för det du kan lära av Gud. 

Det kan vara nödvändigt att stanna upp och reflektera med ett öppet sinne på de upplevelser ni precis har haft, ex under en retreat.

Försök att inte fundera över hur det borde vara, utan på hur det är. Uppmuntra församlingsmedlemmar att dela sina intryck och känslor om församlingen. Påpeka att det är normalt för individer att ha olika upplevelser. Tillåt inte att man kritiserar varandra. 

1. UTVÄRDERING AV NFU-PROCESSEN 

Det är i det här stadiet ni utvärderar de tidigare stadierna i processen. Vad har ni lärt er av NFU-processen? Vilka mål har ni nått? Varför har ni inte nått vissa? Vad vill ni göra annorlunda nästa gång? 

2. FIRA ER FRAMGÅNG 

Glöm inte bort att fira era framgångar och glädja er över de förändringar ni ser. 

3. BESTÄM DATUM FÖR NÄSTA NFU-UNDERSÖKNING

Tänk på att denna cykel inte är klar förrän ni har gjort nästa NFU-undersökning, det är då ni får en mer objektiv utvärdering på det arbete ni har gjort. 


>
TILL SIST…