TESTA 

Syftet med att testa är att få värdefull, pålitlig information som kan leda till praktisk handling och genom den handlingen till hälsosammare erfarenheter i församlingslivet. 

Många församlingar börjar med att göra en NFU-undersökning. Stadiet testa består nämligen av denna undersökning. Syftet med NFU- undersökningen är att hjälpa församlingen att spåra förändringar och bedöma om det som är gjort har hjälpt eller hindrat hälsosam växt. 

Stadiet består av två delar: Att förbereda för NFU-undersökningen och att genomföra undersökningen. 

FÖRBERED FÖR UNDERSÖKNINGEN 

1. INFORMERA OM NFU 

Det är viktigt att både ledarskapet och församlingen som helhet förstår vad NFU handlar om och att man är beredd att gå in i en långsiktig överlåtelse. Ledarskapet måste få ägarskap till NFU. 

2. MOBILISERA FÖREBEDJARE 

Detta är inte en process som man kan åstadkomma själv. Det är väldigt viktigt att hela tiden ha förebedjare som följer processen. Se till att de hela tiden får aktuell information. 

3. SE TILL ATT NI HAR EN NFU- HANDLEDARE 

Ta kontakt med ert samfunds NFU ansvarige om ni inte redan har en handledare. Handledaren är den som förutom att stödja er hela vägen också förmedlar enkäterna och profilsvaret. 

4. SKAPA ETT NFU-TEAM PÅ 3-7 PERSONER

Välj gärna ett mindre team i början och utöka det när vi vet vad som blir er minimifaktor, då vill ni kanske ha med någon som har ansvar för detta område i församlingen. 

GENOMFÖR ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

1. Gör ett slumpmässigt urval av deltagarna enligt kriterierna i enkäten 

2. Introducera deltagarna i NFU de kan gärna läsa det här materialet.

3. Gör enkätundersökningen

4. Prata med handledaren om nästa steg dvs. bestäm datum för presentation av resultat etc. 


> Gå vidare till stadiet FÖRSTÅ