NFUs VÄRDERINGAR

KREATIVITET

Gud har anförtrott alla människor en  kreativitet som gör att de kan hitta egna lösningar och utveckla sin egen stil.

MÅNGFALD

Generellt sett är variationer i utgångspunkter  (kultur, samfundstillhörighet, metoder) är bättre än ett likformigt mönster.

KVALITET

I kyrkans är den strategiska utgångspunkten för  kvantitativ frukt. Allt vi gör handlar om att höja kvaliteten på det kristna livet. 

PROCESS

Vår övertygelse är att nyckeln till framgång är en  pågående, långsiktig process och att även det allra minsta steg i rätt riktning är ett verkligt framsteg.

BALANS

Vi strävar efter biblisk balans på alla nivåer i  församlingslivet, mellan de olika verksamheter som Gud vill se i församlingen.

FOKUS

Med tanke på allt som behöver göras försöker vi  alltid att koncentrera oss på den särskilda del som ser ut att kunna leda till störst framsteg.