Syftet med “Snabbskolan” är att du på ett enkelt sätt kan få en inblick i vad Naturlig församlingsutveckling är. Om du sedan blir fortsatt intresserad så finns det en uppsjö material och böcker att förkovra sig i – men kom ihåg att naturlig församlingsutveckling (NFU) inte bara är teori att läsa om, utan att det framför allt ska levas! NFU är inte som många tror, en undersökning utan ett processorienterat förändringsarbete. Ofta börjar det med att man gör en undersökning men inte alltid, en del har börjat med att läsa Christian Schwarts böcker och sedan implementera kunskaperna.

En NFU-undersökning är däremot ett utomordentligt redskap för att utvärdera växtprinciper i en församling, ungefär som en hälsokontroll. Men att som församling göra enbart en under sökning gör ingen skillnad, det är att målmedvetet arbeta med rätt saker över tid som gör skillnad. Därför är det först efter upprepade NFU undersökningar som Naturlig församlings utveckling blir just en naturlig utveckling. Just det, är det väldigt viktigt att du har med dig nu när du börjar resan in i NFU!

> INTRODUKTION

NFU på 5 minuter!

> NFU-PRINCIPERNA

Fördjupa dig i NFU!

> NÄSTA STEG?

Börja arbeta med NFU!