UPPLEV 

Denna fas handlar om att tillåta dig själv att ställa dig utanför din egen tankebana, din historia och dina förväntningar. Att verkligen se på hur den Helige Ande kommer med förändring. Lär dig att observera de dagliga erfarenheterna i församlingslivet, förändringarna i människorna, humöret, känslan av Gudsnärvaro, vittnesbörden, tillväxt i karaktär, andliga gåvor i funktion, större tro, stärkt gemenskap, djupare engagemang i tillbedjan osv. Fundera över vad som händer ”Av-sig-själv” utan att du ”fixar det”. 

Testastadiet har ett huvudsakligt fokus på att utvärdera tidigare erfarenheter

Planerastadiet förbereder framtiden

Erfarastadiet handlar om vår förmåga att leva helt och hållet i det nuvarande. Det finns en risk att vi blir för fokuserade på framtiden. Andra vet inte hur man lever i nuet. En del lever helt i det förgångna, andra i framtiden. Den enda tiden du kan leva i helt och fullt är nuet. 


> Gå vidare till stadiet UPPFATTA