VAD KOSTAR DET ATT GÖRA EN FÖRSAMLINGSPROFIL?


I några samfund är kostnaden för NFU pro- filen inbakad i de utvecklingsprogram man erbjuder, andra ger ett bidrag. Enbart profilen kostar 2 500kr. Det tillkommer också en kostnad för arvode till handledaren vid handledarbesök, här brukar vi följa samfundens rekommendationer för arvoden vid mötesbesök.