I denna del av Snabbskolan kan du fördjupa dig i NFU och de principer som ligger till grund för NFU som verktyg.

Naturlig Församlingsutveckling fokuserar på att öka kvalitén i församlingen. Erfarenheten är att detta långsiktigt leder till att församlingen växer numerärt och människor kommer till tro på Jesus.

VIKTIGA FAKTORER I UTVECKLINGSARBETET:

FÖRÄNDRING BÖRJAR I DET LILLA –  en församling utvecklas genom att människors liv förändras.

FÖRSAMLINGSKULTUREN ÄR AVGÖRANDE –  om vi inte förändrar kulturen i församlingen blir förändringsarbetet mycket svårt.

IDENTIFIERA NYCKELPERSONERNA I FÖRSAMLINGEN –  dit de går, går också församlingen.

REGELBUNDEN HANDLEDNING ÄR VIKTIGT! –  Handledaren ger ett viktigt utifrånperspektiv, ställer “de svåra frågorna” och hjälper församlingen att hålla utvecklingsprojektet levande med ett långsiktigt perspektiv.