Utöver de 8 Kvalitativa Särdragen så innehåller NFU-profilen även 24 teman som ger ytterligare en synvinkel på församlingens starka och svaga områden. NFU-profilen lyfter på ett särskilt sätt fram de tre teman som kommer mest naturligt för er som församling och de tre teman som kommer minst naturligt för er.

Här följer ett exempel på hur detta presenteras i NFU-profilen:

I exemplet ser vi att denna församling har tre teman som kommer naturligt för dem: medkänsla, självkännedom och inkluderande. Samtidigt har denna församling även tre teman som kommer minst naturligt för dem: kreativitet, inspiration och relevans. I arbetet med NFU är det viktigt att arbeta med församlingens svaga områden (dvs församlingens minimifaktorer) på ett strategiskt och fokuserat sätt – samtidigt är det viktigt att komma ihåg att även församlingens starka sidor kan hjälpa er att lyfte de svaga områdena!