Medan de Kvalitativa särdragen, de 24 teman och det Treeniga kompassen svarar på frågan ”Vad ska vi göra?” handlar de sex växtkrafterna om frågan ”Hur ska vi göra det?”.

De sex växtkrafterna är som kraftfullast när de fungerar i harmoni med varandra. Varje enskild kraft bidrar till ”av sig själv-växten”. Alla dessa principer drivs av samma dynamik, därför går det inte att dra någon skarp skiljelinje mellan dem. De pekar bara på olika aspekter av denna dynamik. I varje församling finns en växtpotential som vi kan frigöra. Dessa sex växtkrafter hjälper oss att frigöra den växtkraft som finns i församlingen.