HANDLEDARE

NFU är en handledarledd process. All erfarenhet av NFU från hela världen visar att förutsättningarna för en positiv utveckling ökar markant om församlingen samarbetar med en NFU-handledare. Handledarens uppgift är att lyssna in församlingens situation och stödja, uppmuntra och utmana församlingsledningen i processen. Handledarens funktion är bland annat att bistå med utifrånperspektiv och att hjälpa församlingen att jobba långsiktigt och målmedvetet med församlingens utveckling. Handledaren ska möta församlingsledningen (församlingens NFU-grupp) minst två gånger per år för att processen ska hållas levande.

Man bör räkna med en process på 2-3 år och minst två församlingsprofiler innan man egentligen kan avgöra vad NFU kan betyda för församlingen. En utvärdering med möjlighet till omprövning av arbetet bör ske en gång om året. I varje samfund finns utbildade NFU-handledare. Ta kontakt med ert sam- funds NFU-ansvarige för att få en handledare till församlingen.

I det konkreta utvecklingsarbetet så kan handledaren hjälpa er församling att bedöma behoven och förutsättningarna för just er församling. Handledaren ingår i ett rikstäckande nätverk för NFU. I detta nätverk pågår regelbundet utbildning och erfarenhetsutbyte.