PLANERA 

Det finns ingen poäng med att regelbundet testa församlingens hälsa och samla in fakta om man inte gör några förändringar. För att göra något krävs en plan. Strategiguiden är en viktig resurse i arbetet med NFU och hjälper församlingen att gå från analys och samtal till handling!

Strategiguiden belyser ett flertal viktiga områden: Nycklar i förändringsarbetet (till exempel förväntan och fokus, nyckelpersoner i församlingen, församlingskultur osv), att öka kunskap och kompetens (till exempel att förstå minimifaktorerna, hur man använder handlingsplanerna, att använda församlingens styrkor osv), förankring (till exempel uppmuntra till delaktighet, samtal i mindre grupper osv), hur man formar en färdplan för församlingen (till exempel identifiering av utgångspunkten, inventering av resurser, utvärdering osv), hur man arbetar med växtcyklerna tillsammans samt samtal om det fortsatta arbetet med NFU.

Kom ihåg! Om du vill förändra församlingens hälsa måste den enskildes liv förvandlas. En plan måste därför börja med det vardagliga livet för varje enskild person.

1. TRÄNA NYCKELLEDARNA I VÄXTKRAFTERNA OCH HUR DE ANVÄNDER HANDLINGSPLANERNA PÅ BÄSTA SÄTT INOM SINA OMRÅDEN

2. IDENTIFIERA HUVUDFRÅGORNA 

Vad är viktigast just nu? Det handlar inte om att göra fler saker, utan om att göra rätt saker. Prioritera ett par saker ni behöver ta tag i och försök inte att greppa över för mycket på en gång. 

3. SÄTT UPP KVALITATIVA MÅL 

Var tydliga med vad det är för mål ni vill uppnå, vilken förändring är det ni vill se? 

4. IDENTIFIERA HINDREN 

Vad finns det som skulle kunna hindra er från att lyckas med det ni vill åstadkomma? Försök att ta reda på det innan ni sätter igång. 

5. ANVÄND ERA STARKA SIDOR 

Använd er maximumfaktor när ni arbetar med minimifaktorn. 

6. ÄGARSKAP AV LEDARSKAP OCH FÖRSAMLING

Sedan är det jätteviktigt att församlingsledning och församling är med på vad ni ska göra. Ni kommer kanske inte att få 100 % av församlingen ”med på tåget” men stora delar behöver vara med om det ska lyckas. 

7. UTVÄRDERA REGELBUNDET 

Se till att ni regelbundet utvärderar det ni gör och justera planen efterhand om det skulle behövas.  


> Gå vidare till stadiet FÖRVERKLIGA