DET FINNS INGA SNABBA LÖSNINGAR…

Vår erfarenhet är att om ett utvecklingsarbete verkligen ska bära frukt i en församling är det viktigt att inte bara arbeta med de stora perspektiven och frågorna – till exempel strukturer, gudstjänster, verksamhet, vision osv – utan även att varje enskild person arbetar med sitt eget liv, vandring med Jesus och delaktighet i församlingen.

En församling förändras genom att människors liv förändras!

Våra liv påverkar varandra och många små förändringar leder oftast slutligen till stora förändringar. Som en del av NFU-processen så arbetar ni – utöver de övergripande frågorna som församlingen behöver fokusera på – personligen med någon av församlingens fem utmaningar (dvs församlingens minimifaktorer). Till hjälp att personligen arbeta med församlingens nuvarande utmaningar har ni NFU’s Handlingsplaner. Varje Handlingsplan fokuserar på en specifik del av era minimifaktorer – exempelvis Tro, Funktionella strukturer, Ansvarstagande, Vardagstro, osv – och innehåller praktiska och konkreta steg och utmaningar som du kan arbeta med i din vardag.

Handlingsplanerna går att ledda ner från NCD’s internationella webbsida: https://ncdchurchsurvey.org/sv/cycle-starters.