”Minimistrategin hjälper dig att rikta koncentrationen mot de mest strategiska områdena.”

Minimifaktorerna är det som kommer minst naturligt för församlingen och som hindrar både kvalitativ och kvantitativ växt.

Minimifaktorerna relaterar till varandra och utgör tillsammans församlingens nuvarande utmaningar.

Församlingens minimifaktorer består av tre delar:

1. Tro, Tjänst eller Gemenskap (Den Treeniga kompassen)
2. Församlingens lägsta Kvalitativa Särdrag
3. Församlingens tre svagaste teman

Här följer ett exempel på hur minimifaktorerna presenteras i NFU-profilen:

Varför är det viktigt att arbeta med församlingens minimifaktorer?

Vi kan illustrera detta med hjälp av en tunna. Om ett eller flera områden i församlingen (dvs församlingens minimifaktorer) har lägre kvalitet än de andra så rinner vattnet ur tunnan. Vattnet motsvarar antalet gudstjänstdeltagare. Ökar kvaliteten på alla områden så ökar också antalet gudstjänstdeltagare.

Den församlingsprofil man kan göra med hjälp av NFU visar vilka minimifaktorer församlingen har. Detta är till hjälp för att man ska kunna jobba mer strategiskt med rätt saker och höja kvaliteten i församlingen. Om en församling har mer än 65 enheter på varje särdrag så är det en växande församling även i antal. Detta kom Schwarz fram till i sin internationella forskning. Våra svenska resultat visar att detta stämmer även hos oss.