HÅLLBARHET

”När du lever i samklang med den här kraften behöver du inte längre tänka på växt.”

Gud har utformat alla levande organismer så att deras naturliga frukt innehåller frön för reproduktion. Eftersom naturlig reproduktion följer principen om multiplikation och inte addition, bidrar hållbarheten till dramatisk växt. I Guds skapelse ger samma energi samtidigt resultatet och underhållet, frukten och fröet. Faktum är att enligt Guds formgivning är resultatet lika med underhållet och frukten likvärdig med fröet.

Hållbarhet handlar om att göra en handling som leder till ett resultat som förstärker den första handlingen. Jesus praktiserade detta när han utbildade sina lärjungar. Det var ingen skillnad mellan lärjungaträning och offentlig verksamhet. De utbildades genom att tjäna andra.

Man arbetar med den här principen i sin församling genom att ta varje tillfälle i akt att utbilda andra. Lös inte folks problem – hjälp dem istället att lösa dem själva!

En bra fråga att ställa sig är, ”leder det vi gör till samordning och effektivare användning av våra resurser? Eller är det bara en engångsåtgärd?”