ENERGIOMVANDLING

“Energier som förstör hälsan omvandlas till energier som förbättrar den.”

Energiomvandling innebär att man omvandlar negativ energi eller negativa situationer till något positivt. Ett exempel på detta hittar vi i Apg. 8 där Gud använder förföljelsen av de kristna till att föra ut evangeliet. Vindkraftverken är också ett exempel, de producerar inte någon energi. De omvandlar bara den energi som finns tillgänglig: Vindkraften. Vinden kan upplevas som en ”fientlig kraft”, men vindkraftverken omvandlar den till användbar energi – elektricitet.

Försök hitta krafter som stödjer och krafter som motarbetar, använd dig av motståndet för Guds rike, omvandla den… Tillexempel genom att engagera någon som är kritisk.