SYMBIOS

”Symbiosens fiender är monokultur och konkurrens.”

Symbios är enligt Norstedts svenska ordbok ”samliv mellan organismer av olika slag till nytta för båda”. Enligt den här definitionen är båda delarna viktiga: 1) olikheten mellan de två organismerna och 2) nyttan i deras samliv. Om någon av dessa delar förbises, kan kraften i principen symbios inte frigöras. Försök arbeta på ett sätt som gynnar alla, det ska inte finnas vinnare och förlorare utan endast vinnare. Vi kan känna igen detta i Jesu ord ”älska din nästa som dig själv”. Försök undvika monokultur och konkurrens och istället uppskatta mångfalden. Koppla ihop olika utgångspunkter så att de drar nytta av varandra.

Fundera över om det ni gör leder till harmonisk samverkan (ej konkurrens)? Se upp med likriktning!