MULTIPLIKATION

”I Guds skapelse har allt levande utformats för att multipliceras.”

I Guds skapelse är obegränsad växt något onaturligt. Ett träd växer sig inte hur stort som helst. Det ger istället upphov till nya träd, som i sin tur ger nya träd. Det här är principen om multiplikation som Gud har byggt in i hela skapelsen. Missionsbefallningen är ett exempel på multiplikation i Bibeln. Den naturliga frukten av en smågrupp är en ny smågrupp inte en jättestor grupp. Motsatsen till multiplikation är addition fundera över om et ni gör adderar eller multiplicerar.

Se till att det ni gör ökar er produktionsförmåga, till exempel genom att involvera ledarträning i allt ni gör!