FRUKTBÄRANDE

”Att mäta fruktbarheten på lång sikt är ett bra sätt att mäta hälsan i en organism.”

Allt levande i Guds skapelse karaktäriseras av förmågan att bära frukt. Det finns så klart situationer när ingen frukt – eller otillräcklig mängd frukt – produceras. Men varje gång är det en indikation på att saker inte fungerar som de ska. Om allt fungerar som det ska så bär vi frukt. I Matteusevangeliet 7 läser vi om att varje gott träd bär god frukt. Att mäta fruktbarheten på lång sikt är ett bra sätt att mäta hälsan i en organism. Eftersom frukten är synlig är det möjligt att undersöka den. Principen fruktbärande handlar om den sortens utvärdering.

Genom att följa de här tre enkla stegen kan ni göra livet i er församling mer fruktbart:
Sätt namn på frukten. Vad vill vi uppnå?
Planera för frukt. Hur vill vi uppnå det?
Pröva frukten. I vilken utsträckning har vi uppnått vårt mål?