WEBBSHOP

SÄTT FÄRG PÅ LIVET MED NATURLIG FÖRSAMLINGSUTVECKLING – CHRISTIAN A. SCHWARZ

[KÖP BOKEN]

ISBN: 9789171958624

120 kr

SNABBSKOLA I NATURLIG FÖRSAMLINGSUTVECKLING

[KÖP BOKEN]

ISBN: 386156

30 kr

”Med den här foldern önskar vi att på ett enkelt sätt ge dig en inblick i vad Naturlig försmalingsutveckling är. Om du sedan blir fortsatt intresserad så finns det en uppsjö material och böcker att förkovra sig i men kom ihåg att naturlig församlingsutveckling (NFU) ska framför allt levas.”

GÅVORNAS 3 FÄRGER – CHRISTIAN A. SCHWARZ

[KÖP BOKEN]

ISBN: 9789186578206

150 kr

”Gåvornas 3 färger” handlar om hur du kan upptäcka, utveckla och använda dina gåvor. Boken är en god utgångspunkt för samtal och insikter om hur vi människor kan slå ut i blom, se vad vi har att ge men också hur vi behöver kompletteras av andra människor. Gåvotestet hjälper inte bara till att se vilka gåvor man har utan vaskar också fram ens latenta gåvor. Det vill säga gåvor och förmågor som man längtar efter och kan ana, men ännu inte sett i funktion i sitt liv. Boken är självinstruerande och kan användas individuellt men rekommenderas varmt som ett studiematerial för smågrupper, församlingsledningar osv.

KÄRLEKENS 3 FÄRGER – CHRISTIAN A. SCHWARZ

[KÖP BOKEN]

ISBN: 330011

170 kr

Riktad till både enskilda och församlingar beskriver Kärlekens tre färger hur kärleken kan växa på olika sätt i det egna livet och i församlingens. Boken innehåller undervisning om kärlek i Bibelns ljus, men innehåller även praktiska tips, tester och övningar för att växa till i kärlek. Boken bygger på ett intressant tänkande omkring treenigheten. Ett lämpligt samtalsmaterial för församlingsledningar och olika typer av grupper.

VILJA, VÅGA, VÄXA – OM FÖRSAMLINGSUTVECKLING SOM NÖDVÄNDIGHET OCH MÖJLIGHET – BJÖRN GUSMARK 

[KÖP BOKEN]

ISBN: 978-91-7315-478-9

179 kr

Björn Gusmark visar på bakgrunden till församlingen i Nya testamentet och skissar församlingens framväxt i Sverige. Han presenterar några olika modeller för församlingsutveckling och gemensamma nämnare hos sammanhang som attraherar människor. Bokens senare del innehåller en handfast vägledning för att arbeta kreativt, processinriktat och långsiktigt med församlingsutveckling. Författaren har hämtat inspiration och tankar från Tyskland, England, Norge och Sverige, men framför allt från egna erfarenheter i Romelanda pastorat, där han är kyrkoherde.

NYA SÄTT ATT VARA KYRKA – BJÖRN GUSMARK

[KÖP BOKEN]

ISBN: 978-91-7315-504-5

79 kr

Nya sätt att vara kyrka tillhandahåller inte en metod, utan handlar om att återupptäcka församlingens ursprungliga DNA som en relationell och missionell gemenskap med Jesus i centrum. Därför är den här bokens syfte inte att vara en idébok med bra tips och spännande nya grepp att välja från. Den vill i stället bidra till att få igång samtal om församlingens identitet och kallelse. Boken ger en grundläggande beskrivning av Nya sätt att vara kyrka, varför det behövs och hur man kan göra om man i en församling vill arbeta med att hitta Nya sätt att vara kyrka.

ATT FÖLJA JESUS DÄR LIVET HÄNDER – BJÖRN GUSMARK

[KÖP BOKEN]

ISBN: 978-91-7315-626-4

89 kr

Nya sätt att vara kyrka är ett allt mer använt begrepp. Många ser i dag behovet för kyrkor att anpassa sina uttrycksformer så att fler känner att kyrkan har något att förmedla som berör deras liv. Hur kan vi forma mötesplatser där kyrkoovana människor känner sig hemma och samtidigt lyfta fram evangeliet om Jesus?

Nya sätt att vara kyrka är en del av en rörelse som just nu sprids framför allt i västvärlden. Den arbetar för att komplettera kyrkans traditionella verksamheter med nya gemenskaper på andra sätt, tider och platser. Det handlar om att följa Jesus där livet händer.

Den här boken är en praktisk tillämpning av boken Nya sätt att vara kyrka och visar hur vi på många olika sätt i vardagen kan bygga broar till människor i vår närhet.