Material från Handledardagarna

Handledardagar  2013
”Ett ungt perspektiv på församlingsutveckling”

Per Westblom:
Barnslig församlingsutveckling

Jenny Bergh:
Bli riktigt bra på att ställa frågor

Olof Edsinger:
EFS i Mikaelskyrkan

Anders Olsson:
Församlingskultur

Handledardagar 2012

Elleonor Gustafsson:
Guide till Psaltaren

Föredrag om böneskolan
Broschyr om påskfastan
Bibelmeditation

Klas Lundström:
Den mindre församlingen


Handledardagar 2011

lärjungaskap (NaMu)
Strategier for ett gott handledarskap

Handledardagar 2010

Peller Hörnmark:
Förändring-enkelt-och-svårt-2

Värdesättande utforskning:
Värdesättande-utforskning-del-1-2003
Värdesättande-utforskning-del-2-2003
Värdesättande-utforskning-del-3