NÄTVERKETS LEDNINGSGRUPP

BJÖRN GUSMARK

bjorn.gusmark@svenskakyrkan.se
0702-99 77 58

ØYVIND THOLVSEN

oyvind.tholvsen@lugnetkyrkan.se
070-644 32 27

KLAS ERIKSSON

klas.eriksson@equmeniakyrkan.se
070-491 12 65

ANSVARIGA FÖR NFU I SAMFUNDEN

Adventistsamfundet
Bobby Sjölander
bobby.sjolander@adventist.se, 08-545 297 77

Equmeniakyrkan
Stefan Klingberg
stefan.klingberg@equmeniakyrkan.se
070-603 08 35

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
Klas Lundström
klas.lundstrom52@telia.com
076-833 00 16

Evangeliska Frikyrkan
Øyvind Tholvsen
oyvind.tholvsen@lugnetkyrkan.se
070-644 32 27

Frälsningsarmén
Just nu har inte frälsningsarmén några NFU handledare. Kårer samverkar med handledare från andra samfund.

Pingst
Richard Svensson
richard.svensson@pingst.se
0765-362570

Svenska Alliansmissionen
Lars-Gunnar Jonsson
lars-gunnar.jonsson@alliansmissionen.se
073-381 49 02

Svenska Kyrkan
Björn Gusmark
bjorn.gusmark@svenskakyrkan.se
0702-99 77 58

Vineyard Sverige
Mattias Neve
mattias.neve@vineyard.se
0730-43 37 65