KONTAKT

BJÖRN GUSMARK

bjorn.gusmark@svenskakyrkan.se
0702-99 77 58

ØYVIND THOLVSEN

oyvind.tholvsen@lugnetkyrkan.se
070-644 32 27

KLAS ERIKSSON

klas.eriksson@equmeniakyrkan.se
070-491 12 65

ANSVARIGA FÖR NFU I SAMFUNDEN

Adventistsamfundet
Georg Filippou
georg.filippou@adventist.se
010-777 96 21

Equmeniakyrkan
Bengt Åkesson
bengt.akesson@equmeniakyrkan.se
070-518 78 07

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
Mats Linberg
mats.lindberg@efsvasterbotten.se
090-12 58 69

Evangeliska Frikyrkan
Øyvind Tholvsen
oyvind.tholvsen@lugnetkyrkan.se
070-644 32 27

Frälsningsarmén
Just nu har inte frälsningsarmén några NFU handledare. Kårer samverkar med handledare från andra samfund.

Pingst
Richard Svensson
richard.svensson@pingst.se
0765-362570

Svenska Alliansmissionen
Jonas Melin
jonas.melin@alliansmissionen.se
076-190 53 88

Svenska Kyrkan
Björn Gusmark
bjorn.gusmark@svenskakyrkan.se
0702-99 77 58

Vineyard Sverige
Mattias Neve
mattias.neve@vineyard.se
0730-43 37 65